Escoltar

Préstec de tests

El personal del Servei de Biblioteques i Documentació necessita una d'aquestes dues autoritzacions signades per un membre del Departament de Psicologia per tal d'autoritzar el préstec de tests.